Chẩn đoán xét nghiệm

Bệnh
Không bệnh
Tổng số
Xét nghiệm dương tính

Xét nghiệm âm tính

Tổng số