Thông tin ứng dụng

Công cụ phân tích dich tễ là một bộ sưu tập các chức năng phân tích cơ bản và giải thích các thuật ngữ dịch tễ học cho bác sĩ thú y các cấp, đặc biệt cho bác sĩ thú y thực địa có thể dễ dàng truy cập và áp dụng cho công việc hàng ngày của họ thông qua điện thoại thông minh và máy tính sử dụng cả nền tảng trực tuyến và trên máy tính.

Phiên bản 1.0

Bạn có thể tải bộ cài của ứng dụng trên Android, iOS và bộ cài trên máy tính Windows tại đây:

- Tải bộ cài cho máy Android

- Tải bộ cài cho máy iOS

- Tải bộ cài cho máy Windows

Phần mềm này được phát triển với sự hợp tác và hỗ trợ của DAH